Naše ceny:

 

Použití OZONERU – čištění místností

 

Cena provozu za 10 minut 65,-Kč

 

Pokoj 30 až 60 minut*

Byt 1+1 120 minut*

Byt 2+1 200 minut*

Byt 3+1 280 minut*

       * dle velikosti a vybavení, při odstraňování zápachů nutné opakování

Od 120 minut sleva 15%

 

Další informace:

Ozonový generátor si můžete obsluhovat sami. Při aplikaci ve více místnostech je výhodné
si objednat i naši proškolenou obsluhu, která zajišťuje přemísťování generátoru mezi místnostmi, větrání a optimální použití.
Pro pohyb v prostorách se zbytkovým ozonem – než dojde k úplnému vyvětrání je pracovník vybaven respirátorem-filtrační polomaskou.

 

 

Použití OZBAGU – čištění drobných věcí

Čištění provádíme jak u zákazníků doma tak v provozovně.

 

Drobné věci – cena za jednu aplikaci 350,-Kč*

Matrace – cena za kus 400,-Kč, za každou další 330,-Kč**

       *doba aplikace 30 až 60 minut

       **jedna matrace doba aplikace 1 hodina, dvě matrace doba aplikace 2 hodiny

 

Další informace:

V provozovně firmy v objektu bývalého Selika Sadová 44, Opava, provádíme Ozon Jumbo setem čištění drobných předmětů, matrací, oblečení, sportovního vybavení.
Provozní doba úterý a čtvrtek od 13.00 do 18.00. Nutno si předem telefonicky / 603 501 451 / zarezervovat termín čištění.