Čím se odlišuje odstraňování pachů pomocí ozonizéru dezinfekční čističky vzduchu Ozoner 11000 od ostatních metod?

with Žádné komentáře

Na rozdíl od ostatních metod ozonizer Ozoner 11000 cigaretový kouř a různé pachy nezachytávají ani nemaskují jinými, často zdraví škodlivými, chemickými látkami. Ozoner 11000 zapáchající látky rozkládají na neutrální látky. Ozonizér Ozoner 11000 tedy nemaskují problém, ale řeší jeho podstatu ekologicky čistým a zdraví…číst více

V čem se liší dezinfekční ozonizéry Ozoner 11000 od ionizační čističky vzduchu?

with Žádné komentáře

Při generaci aktivního kyslíku (ozonu) v ozonizérech Ozoner 11000 rovněž dochází ke generaci záporných iontů. Jejich koncentrace je však nižší než v případě ionizačních čističek vzduchu. Jak již napovídá název, dezinfekční čističky Ozoner 11000 a slouží především k dokonalé dezinfekci a…číst více

Lze použít Ozoner 11000 na odstranění pachů a snížení nemocnosti například v mateřských školkách, léčebnách dlouhodobě nemocných, ordinacích, restauracích, fitcentrech atd?

with Žádné komentáře

Ano, je to jedna z významných aplikací dezinfekčních čističek vzduchu Ozoner 11000. Dezinfekce a odstraňování pachů se samozřejmě provádí v nepřítomnosti lidí. Nejvhodnější čas aplikace je po ukončení standardního úklidu. Dezinfekční čističky Ozoner 11000 se zapne na několik hodin těsně před uzamčením…číst více

Je dezinfekce čističkami Ozoner 11000 zdravotně nezávadná?

with Žádné komentáře

Ano. Pokud chcete provést účinnou dezinfekci prostředí, tak musíte použít přípravky s vysokým oxidačním a dezinfekčním účinkem. Během aplikace je zakázáno v takovém prostředí pobývat. Dosud se na dezinfekci používaly různé chemikálie, které se vypařovaly do prostředí a tyto látky i…číst více

Čím se liší běžná čistička vzduchu od ozonizeru Ozoner 11000?

with Žádné komentáře

Běžná čistička vzduchu čistí pouze vzduch, který nasává ventilátorem. Různé nečistoty (prachové částice, bakterie, viry, plísně, alergeny, zapáchající látky, kouř z cigaret, atd.) jsou zachycovány na jejích filtrech. Účinnost tohoto zachycení není stoprocentní a filtry je třeba periodicky vyměňovat. Největší koncentrace…číst více