Čím se odlišuje odstraňování pachů pomocí ozonizéru dezinfekční čističky vzduchu Ozoner 11000 od ostatních metod?

with Žádné komentáře

Na rozdíl od ostatních metod ozonizer Ozoner 11000 cigaretový kouř a různé pachy nezachytávají ani nemaskují jinými, často zdraví škodlivými, chemickými látkami. Ozoner 11000 zapáchající látky rozkládají na neutrální látky. Ozonizér Ozoner 11000 tedy nemaskují problém, ale řeší jeho podstatu ekologicky čistým a zdraví…číst více

Jak často je třeba provádět dezinfekci klimatizace v autech? Proč se vyplatí mít vlastní ozonizer?

with Žádné komentáře

Všichni výrobci aut upozorňují na to, že je třeba periodicky dezinfikovat jejich klimatizace, protože se mohou stát zdrojem zdravotních potíží. Klimatizace jsou totiž ideálním místem pro růst různých bakterií, virů a plísní, které mohou být příčinou nejen zápachu v automobilech, ale i příčinou…číst více

V čem se liší dezinfekční ozonizéry Ozoner 11000 od ionizační čističky vzduchu?

with Žádné komentáře

Při generaci aktivního kyslíku (ozonu) v ozonizérech Ozoner 11000 rovněž dochází ke generaci záporných iontů. Jejich koncentrace je však nižší než v případě ionizačních čističek vzduchu. Jak již napovídá název, dezinfekční čističky Ozoner 11000 a slouží především k dokonalé dezinfekci a…číst více

Hrozí zdravotní problémy při náhodném vstupu do dezinfikované a deodorizované místnosti?

with Žádné komentáře

Je třeba si uvědomit, že aktivní kyslík (ozon) je lidským čichem detekován již při koncentracích desetkrát až stokrát nižších než je hygienická norma pro trvalý pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem). Dezinfekční čističky Ozoner 11000 produkují pouze takovou koncentraci…číst více

Lze použít Ozoner 11000 na odstranění pachů a snížení nemocnosti například v mateřských školkách, léčebnách dlouhodobě nemocných, ordinacích, restauracích, fitcentrech atd?

with Žádné komentáře

Ano, je to jedna z významných aplikací dezinfekčních čističek vzduchu Ozoner 11000. Dezinfekce a odstraňování pachů se samozřejmě provádí v nepřítomnosti lidí. Nejvhodnější čas aplikace je po ukončení standardního úklidu. Dezinfekční čističky Ozoner 11000 se zapne na několik hodin těsně před uzamčením…číst více

1 2