Je dezinfekce čističkami Ozoner 11000 zdravotně nezávadná?

with Žádné komentáře

Ano. Pokud chcete provést účinnou dezinfekci prostředí, tak musíte použít přípravky s vysokým oxidačním a dezinfekčním účinkem. Během aplikace je zakázáno v takovém prostředí pobývat. Dosud se na dezinfekci používaly různé chemikálie, které se vypařovaly do prostředí a tyto látky i nadále zůstávaly v prostředí. Po jejich aplikaci se otevírala okna, aby se část chemikálií dostala z prostředí a mohlo se vůbec v místnosti opětovně pobývat. Tento postup samozřejmě zase kontaminuje prostředí. V případě odstranění zápachu a dezinfekce prostředí pomocí čističkami vzduchu Ozoner 11000 zůstává prostředí po aplikaci zdravotně nezávadné, lze v něm pobývat a není zapotřebí místnost nijak větrat. Důvod je ten, že dezinfekce probíhá s využitím kyslíku, který se nachází ve vzduchu. Ten je v dezinfekčních čističkách vzduchu Ozoner 11000 aktivován na ozon (aktivní kyslík), který je nejsilnějším známým ekologicky čistým dezinfekčním a oxidačním činidlem. Po ukončení dezinfekčního procesu se aktivní kyslík (ozon) samovolně během několika desítek minut rozpadá zpět na kyslík a prostředí je poté čisté a zdravotně nezávadné.